STRÅLSKYDDSSKIVOR

Strålskydd RSE AB har strålskyddsskivor med eller utan bly som strålningsskydd på väggar, golv och tak. Snabba leveranser är ledord för oss.

Strålskyddslösningar görs med blyskydd från 0,5 mm upp till önskad blytjocklek.

Strålskydd RSE AB säljer även blyfria strålskyddsskivor. Man bör veta att det är barium integrerat i skivorna istället för bly, vilket är svårt att ta hand om när skivan deponeras, till skillnad mot bly som lätt återvinns i sin helhet. För ett enkelt montage rekommenderar vi våra strålningsskyddande byggskivor med blyfolie / blyplåt laminerat på skivorna.

Vi tillhandahåller även bly på rulle eller i andra former för att skydda mot röntgenstrålning.

Nedan följer mer information om de olika alternativen:

Blyskivor

Blyskivorna är gips- eller träbaserade skivor som lamineras med blyplåt /blyfolie.

Bly på gips är ett vanligt alternativ som även ger visst brandskydd genom gipsskivan.
Produkten är CE-märkt.

Behövs en mer bärande konstruktion i väggen så lamineras bly på OSB eller plywood och placeras mot reglarna längst in i väggkonstruktionen. Det är vanligt att gipsskivor placeras utanpå för att ge den yta man önskar.

Montaget går till så att man först sätter en skarvremsa med bly på regeln och sedan placerar skivan med bly så att bly möter bly. På så sätt blir lösningen helt strålskyddad. I hörnen ska bredare rems placeras så att blyet överlappar tillräckligt mycket för en strålningstät lösning.

Vanliga mått på blyskivorna är bredd på 45 cm, 60 cm eller 90 cm och bly upp till längden 210 cm, 250 cm eller full takhöjd enligt annan överenskommelse.

Bly på rulle – Blyplåt – Blyfolie

Strålskydd RSE AB har även bly på rulle för röntgenskydd till väggar, golv och tak. Snabba leveranser är ledord för oss för såväl blyplåt, blyfolie och blyskarvar.

Bly på rulle kan vara ett bra alternativ om du har en mindre yta att täcka, eller en komplicerad form att skydda.

Bly i sin rena form är återvinningsbart i sin helhet och har därför en väldigt liten eller ingen påverkan på miljön som strålskydd där det sitter skyddat i en vägg under användningstiden.

Blyrullar och blyskivor finns från 0,5 mm upp till önskad blytjocklek.

Blyfria strålskyddsskivor

Strålskydd RSE AB kan leverera strålskyddsskivor utan bly.

Skivorna innehåller det avskärmande ämnet bariumsulfat i pulverform som är integrerat i gipsen.

Skivorna hanteras som vanliga gipsskivor vid montering och är ljudisolerande och brandskyddande liksom gips i övrigt. För att uppnå högre blyskydd behövs ofta flera lager.

Skivorna har vanligen måtten 625*2500*12,5 mm och en  vikt på 17 kg/m². Varje lager skivor behöver spacklas med speciellt spackel för att klara strålskyddet.

När du vill ha en offert

Det är maskinens strålning eller det strålande preparatet som avgör hur mycket skydd som behövs, hör med maskinleverantören eller strålningsfysikern vad som krävs för rummet du ska skydda.

Av pris- och miljöskäl vill man använda så lite skydd som möjligt.

Exempel

För tandläkare är det vanligt med 0,5 – 1,0 mm bly (blyekvivalens) på väggarna upp till höjden 2100 mm, medan det i sjukhusmiljö är vanligt med 2 mm bly upp till 2100 eller 2500 mm. Maskinen avgör!
För veterinärer kan båda varianter förekomma beroende av maskinen och storleken på djuren.
Det finns även maskiner som kräver mer skydd än så och då krävs ibland speciallösningar för att få det tätt.

Vid krav på bly från 0,5 mm behöver du skarvremsor mellan skivorna för att det ska bli tätt. Skarvarna i rummens hörn behöver vara bredare. Meddela hur många hörn du behöver blyskydd till.

Vanliga frågor

1. Vilken tjocklek på bly behöver du?
2. Vilken typ av skiva föredrar du?
3. Blyskydd till vilken höjd på väggen (vanligt med 2100 eller 2500 mm)?
4. Hur stor väggyta ska skyddas / hur många meter vägg?
5. Hur många hörn ska skyddas?
6. När behöver du leveransen?
7. Vilken kontaktperson ska användas med vilket telefonnummer vid leverans utanför din port?

blyfolie, blytapet, blyplåt, bly

Blyrulle

Fakta blyskivor

Skivtyp:Bly tjocklek:Skiva standard mått:Höjd på bly:Vikt i kg/m2 (laminerad yta):
Gipsskiva 13 mm0,5 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm15
OSB 11 mm0,5 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm13
Plywood 12 mm0,5 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm12
Gipsskiva 13 mm1 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm19
OSB 11 mm1 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm>17
Plywood 12 mm1 mm900*2500 mm2100 / 2500 mm18
Gipsskiva 13 mm2 mm450*2500 / 600*2500 mm2100 / 2500 mm27
OSB 11 mm2 mm450*2500 / 600*2500 mm2100 / 2500 mm25
Plywood 12 mm2 mm450*2500 / 600*2500 mm2100 / 2500 mm29
Spånskiva 12 mm2 mm600*2500 mm2100 / 2500 mm31

Blyskivor eller blyfria skivor, en jämförelse

BlyekvivalensBlyskivorBlyfria bariumsulfatskivor
0,5Blylaminerade skivor1-2 lager med spackling varje lager
1Blylaminerade skivor med skarvrems på reglar2-3 lager med spackling varje lager
2Blylaminerade skivor med skarvrems på reglar6 lager med spackling varje lager