Bygga röntgenrum

Hur bygger man ETT röntgenrum?

VANLIGA FRÅGOR NÄR DU VILL HA EN OFFERT

Vi vägleder dig när du ska bygga röntgenrum så att du får en offert med hela prisbilden och rådgör gärna med oss om det finns frågor på vägen. 

Allmänna frågor

1. Vilken tjocklek på bly behöver du?
2. När behöver du leveransen?

Frågor om strålskyddsskivor

3. Vilken typ av skiva föredrar du till väggarna (gips eller träbaserad)?
4. Blyskydd till vilken höjd på väggen (vanligt med 2100 eller 2500 mm, eller hela rummet inkl tak och golv)?
5. Hur stor väggyta ska skyddas eller hur många meter vägg?
6. Hur många hörn ska skyddas?

Frågor om strålskyddsfönster

7. Behöver du ett strålskyddat glasparti, storlek?
8. Strålskyddad karm till blyglasfönster, utförande, väggtjocklek, hålmått?
9. Är storleken på glaspartiet bestämd eller går det att justera måtten för billigaste alternativ utan spill?

Frågor om strålskyddsdörrar

10. Behöver du dörrar?
11. Storlek och funktion på dörrar?
12. Färg och ev påkörningsskydd?
13. Dörrautomatik?

Vi har standardvaror med standardmått om du inte har svaren på alla frågor, maila oss gärna. 

blyskivor montage

ARBETA SÄKERT MED BLY

lead_safety

Vår personal som går på regelbundna medicinska provtagningar för arbete med bly har arbetat säkert i många år och följer råden här bredvid. 

Gör så här för att arbeta säkert med bly som strålskydd

Det gäller att inte exponeras för bly och få in det i kroppen.

 • Använd handskar vid arbete med bly, det säkerställer ett fast grepp och ger bra skydd mot att få in bly i kroppen (via sår eller om man får in smuts via fingrarna till mun eller ögon).
 • Använd kläder som byts efter avslutat blyarbete så att inte blysmuts sprids utanför arbetslokalen, t.ex. engångsoverall går bra att använda under ett kort projekt.
 • Förorenade arbetskläder förvaras på separat plats skiljt från andra textilier och från mat.
 • Använd munskydd och ögonskydd om höghastighetsmaskiner måste användas för att dela på material med bly så att blydamm inte kommer in i kroppens öppningar.
 • Det är viktigt att alltid tvätta händerna noggrant före måltid och före ev rökning och snusning, så att bly inte kommer in i kroppen med smutsiga händer.
 • Gör en arbetshörna inomhus där material med bly hanteras och arbeta med bly i ett avgränsat område. Håll rent med stoftavskiljare om en blyskiva behöver delas och undvik att blydamm sprids i lokalerna.
 • Bly är ett tungt material. Arbeta i par eller använd lyfthjälpmedel för att lyfta tunga otympliga väggskivor eller vikter över 25 kg så att ett ergonomiskt arbetssätt är möjligt.

Kontakta oss om du behöver mer information om lagkraven för arbete med bly så skickar vi länkarna och kan vägleda dig.

BLY OCH MILJÖ

ÄR BLY FARLIGT?

Eftersom vi jobbar med material som bly för att bygga röntgenrum med strålskydd, så är det extra viktigt med ett omfattande tänk kring arbetsmiljö, kvalitet och miljö så att du som kund är säker att arbeta med våra produkter.

Att arbeta med bly som strålskyddsmaterial kräver ett säkerhetstänk, gör man rätt så är det inte farligt. Det kan till och med vara mer arbetsmiljövänligt än att arbeta med vissa alternativa blyfria material där lika tydliga säkerhetsinstruktioner saknas.

Hör av dig till oss om det är någon information du saknar eller något du undrar över som har med strålskydd och bly att göra.

BLY OCH MILJÖN

Återvinningen av bly är välutvecklad i kretslopp som fungerat sedan många år och det är få ämnen i samhället som vi är bättre på att återanvända än bly. 

Det bly vi använder är återvunnet och det går att återvinna ett obegränsat antal gånger till. Vi använder bara bly från leverantörer som följer lagar kring arbetsmiljö och miljö och är med i ELSIA (European Lead Sheet Industry Association).

När våra strålskyddande blyprodukter är installerade kommer man inte i kontakt med bly och det är då ingen hälsofara under byggnadens levnadstid. Vid demontering är det lätt att identifiera och återvinna på rätt sätt igen.

Säkert strålskydd, 100% återvinning, lång livstid

DOKUMENT

När du köper våra produkter och har behov av rätt dokumentation så kan vi skicka dig information i form av:

 • Byggvarudeklarationer
 • Sunda hus
 • CE-märkning där det finns harmoniserade standarder
 • Montageanvisningar
 • Produktinformation med bland annat drift och skötsel information.

RÄTT MÄNGD BLY

Det finns föreskrifter från SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten som beskriver hur mycket bly som behövs för att ha rätt skydd mot strålning.

Vad man behöver för att skydda sig mot röntgenstrålning beskrivs kortfattat i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:11.

Man utgår alltid från maskinen som avger strålning och maskintillverkaren brukar oftast kunna vägleda hur mycket bly som behövs för att bygga röntgenrum, eller om andra material med motsvarande blytjocklek kan användas. När du vet det så har vi materialen.