STRÅLSKYDDSSKÄRMAR

Strålskyddsskärmar - mobil skärmvägg röntgen​Strålskydd RSE AB har ett brett sortiment av skärmskydd. Skärmarna finns i tre kategorier som beskrivs nedan:

Mobila strålskyddsskärmar

Strålskydd RSE AB tillverkar mobila skärmväggar på hjul med strålningsskydd.

Det finns skärmar utan blyglas, med blyglas och helt i blyglas.

Produktionen är systembaserad för att erbjuda priseffektivitet och hög jämn kvalitet.

Skärmarna från Strålskydd är utformade så att flera skärmar kan placeras bredvid varandra och skapa en bred stråltät barriär.

Skärmarna har mått i mm (se skiss) eller kan tillverkas i storlekar enligt önskemål.

Vikbara strålskyddsskärmar

Traumarum vikväggFast vikbart skärmsystem

Vikvägg med strålskydd kan vi göra på beställning. Hör av dig för en dialog om vad du behöver.

Vi kan göra kundanpassade vikbara strålskydd med eller utan hjul.

Röntgen vikbar skärm

Mobil vikbar strålskyddsskärm / Flexi-roll-stand

Vår standardprodukt bland vikbara strålskyddskärmar är den mobila Flexi-roll-stand som består av blyakryl och en flexibel lösning för att enkelt fälla ihop eller förflytta strålskyddsskärmen.

Fasta strålskyddsskärmar

Fasta strålskyddsskärmar tillåter ofta ett smidigare arbetsflöde för verksamheter med hög belastning eftersom personal inte behöver öppna och stänga dörrar för varje bildtagning.

Fasta strålskyddsbarriärer används även ofta på inrättningar där utrymmet är begränsat och krav på effektivitet är högt.

Fasta strålskyddsskärmar byggs enligt ritning. Vi har gärna en dialog om utformningen. Hur stor ska den vara, cirka hur stora glas ska det vara, vilken blyekvivalens behövs, ska den sitta fast i vägg eller vara fristående i rummet? En grovskiss är bra som start på lösningen.

Exempel på fasta skärmar vi gjort finns på många sjukhus och laboratorium i Skandinavien i lösningar som både innehåller mycket glas och inget glas alls.

Mått mobil strålskyddsskärm

Fakta fasta strålskyddsskärmar

Utformning

Den strålningsskyddande avskärmningen tillverkas mot kundspecifikation. Vanligt är fasta, vridbara eller mobila skärmar, med eller utan vinklar och glas. Blyglas i avskärmningen finns i storlekar upp till 1200x2600mm, men kan förlängas med spröjs till önskad längd och höjd.

Mått

Skärmväggar för medicinsk diagnostik skall normalt vara minst 2100 mm höga med samma blyekvivalens som övriga väggar i rummet. Bredd kan anpassas efter önskemål.

Inredning

Strålskydd RSE AB erbjuder skräddarsydda lösningar efter behov. Exempelvis arbetsbänkar, hyllor, skåp och bord i kombination med strålningsskyddet.

Beställning enligt ritning med mått.
Ange hur många mm bly som behövs i skyddet.

strålskydd fast skärm