Strålskydd AB


Start
  Dokument
Produkter
Blyglas fönster Blydörrar Mobila skärmväggar
Bly och skivor Skärmväggar Övriga produkter
 Blydörrar  

Strålskyddsdörr / Röntgendörr
Strålningsskyddande blydörrar används för att skärma av där röntgen används. De är lätta att hålla rena där hygiendörr behövs.

Montering och mått följer vanlig standard t.ex. 8x21, 9x21, 10x21 m.fl.

Karmar med bly görs i trä eller stål. Vid val av blydörr bör beaktas krav på strålningsskydd, dörrbladsvikt, format, dörrautomatik och påkörningsrisk.

Strålskyddsdörrarna med bly tillverkas som skjut- eller slagdörrar, med eller utan strålningsskyddande fönster av blyglas.

Här ser du några vanliga dörrmodeller med strålningstätt fönster:
 

Strålskyddsdörrar är tunga! För att minska slitskador hos personal som öppnar och stänger dörrarna ofta kan vi erbjuda automatisk dörröppning med dörrautomatik som tillägg.

Neutrondörr
Vi tillverkar även neutrondörrar till radioterapirum. Strålskyddsdörrarna kan ha hölje av stålplåt och kärna av borhaltigt paraffin, polyuretan och bly.

Premadexdörrar, dvs dörr med kärna av premadex saluför vi också.

 


  


 
När du vill ha en offert

 
Det är maskinens strålning eller det strålande preparatet som avgör hur mycket skydd som behövs, hör med maskinleverantören eller strålningsfysikern vad som krävs för rummet du ska skydda.
Av pris- och miljö-skäl vill man använda så lite skydd som möjligt.

Exempel:
För tandläkare är det vanligt med 0,5 - 1,0 mm bly (blyekvivalens), medan det på vårdcentraler är vanligt med 2 mm bly. Maskinen avgör!
För veterinärer kan båda varianter förekomma beroende av maskinen och storleken på djuren.
Det finns även maskiner som kräver mer skydd än så och då krävs ibland speciallösningar för att få det tätt.

Vanliga frågor du får när du kontaktar oss är bl a:
1. Vilken tjocklek på bly behöver du?
2. Vilken typ av dörr (slagdörr/skjutdörr)?
3. Storlek på dörr (8x21/9x21/10x21 eller annan)?
4. Färg på dörr och karm?
 

Fråga oss om strålskyddsdörrar / Röntgendörrar
Vi svarar gärna på frågor om dörrar och dess användningsområden.
 


 
 

Strålskydd Radiation Shielding Europe AB
Kontorsadress: Centralvägen 6, 171 68  Solna
Leveransadress: Spårgatan 2d, 602 23  Norrköping
Tel: 011-18 17 70
E-post: info@stralskydd.com